ซีเอ็ดเข้ารับโล่เกียรติคุณ CSR เป็นเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Scan Me! SE-ED Card ลุ้นส่วนลดสูงสุด 20%

Project Info

Client Luxy Studio
Skills Business Advise

Project Description

ซีเอ็ดเข้ารับโล่เกียรติคุณ CSR เป็นเลิศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันนี้ (3 ต.ค.2560) นายทนง โชติสรยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่เกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในงานครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ 1 ใน 15 องค์กรเอกชนที่ได้รับในครั้งนี้