ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจร้านหนังสือ 

โดยเป็นผู้ดำเนินงานร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ และศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเอง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมทั้งการบริหารพื้นที่ขายหนังสือในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์การค้า

ติดต่อเรา
โทร : 0 2826 8555
อีเมล : sbc@se-ed.com

ธุรกิจรับจัดจำหน่ายหนังสือ

โดยจัดจำหน่ายให้กับหนังสือที่บริษัทฯ ผลิตเอง และสำนักพิมพ์อื่น เพื่อจำหน่ายให้กับร้านหนังสือทั่วไป รวมทั้งช่องทางการขายอื่นๆ

ติดต่อเรา
ธุรกิจจัดจำหน่าย : โทร  0 2826 8381-93
อีเมล  :  distribute@se-ed.com

ธุรกิจขายส่ง : โทร  0 2826 8222
อีเมล  :  salesorder@se-ed.com

ธุรกิจสำนักพิมพ์

โดยผลิตหนังสือสาระความรู้ในหมวดต่างๆ รวมทั้งผลิตสินค้าที่เป็น e-book, Audiobook และ Videobook เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และรับจ้างพิมพ์

ติดต่อเรา
หนังสือตำราวิชาการ : โทร  0 2826 8535
แผนกหนังสือทั่วไป : โทร  0 2826 8561
อีเมล : textbook@se-ed.com

e-commerce

พัฒนาระบบ e-commerce ให้เป็นเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเว็บไซต์ร้านหนังสืออันดับหนึ่งของประเทศที่มีสถิติผู้เข้าใช้งานมากที่สุด และมีจำนวนหนังสือที่หลากหลายครอบคลุมมากที่สุดของประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายผ่านช่องทาง Socical Media และ Online Marketplace ต่างๆ ได้แก่ Facebook page, Lazada, Shoopee, meb, Ookbee, Bundanjai ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเจาะจงมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อทั้งสำนักพิมพ์และผู้อ่านเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ติดต่อเรา
โทร 0 2826 8465
อีเมล : e-commerce@se-ed.com
www.se-ed.com

โรงเรียนเพลินพัฒนา (บริษัทย่อย)

เป็นการร่วมลงทุน เพื่อสร้างเป็นโรงเรียนทางเลือกแนวใหม่ที่สอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต

ติดต่อโรงเรียน
โทร : 0 2885 2670-5
www.plearnpattana.com