ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

 

หากท่านมีคำถาม ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

 

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19  1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8000 กด 8
โทรสาร 0-2739-8699

E-mail: ir@se-ed.com

 

กรรมการอิสระ 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19  1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8690
โทรสาร 0-2739-8699

E-mail: id@se-ed.com

 

วิเชียร รุ่งพูนทรัพย์
 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19  1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8691
โทรสาร 0-2739-8699

E-mail: wichian@se-ed.com

 

 

อารี แซ่อึ้ง 
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 19  1858/87-90
ถนนบางนา-ตราด บางนา กรุงเทพ 10260
โทรศัพท์ 0-2739-8000
โทรสาร 0-2739-8699

E-mail: aree@se-ed.com