แบบ 56-1
  แบบ 56-1 ประจำปี 2562   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2561   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2560   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2559   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2558   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2557   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2556   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2555   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2554   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2553   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2552   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2551   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2550   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2549   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2548   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2547   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2546   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2545   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2544   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2543   DOWNLOAD
  แบบ 56-1 ประจำปี 2542   DOWNLOAD