Mon - Fri : 08:30 - 17:50
ir@se-ed.com
0 2826 8690

60 ปีมีไฟ ข่าวดีสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ในวัยเกษียณที่อยากจะหารายได้

60 ปีมีไฟ

Project Info

Project Description

60 ปีมีไฟ

เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงวัยที่อยู่ในวัยเกษียณที่อยากจะหารายได้เมื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ ยักษ์ใหญ่ร้านหนังสือประกาศรับสมัคร “เจ้าหน้าที่ร้านหนังสือ” อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป หรือถ้าหากอยู่ในวัย 50-60 ปีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ โดยวุฒิการศึกษาขั้น ม.3 ขึ้นไป และรักงานบริการ ชอบอ่านหนังสือ สามารถสอบถามรายละเอียดโทร 0-2739-8555 ต่อ 8642-8644, 08-6325-3354, 08-1358-8834